Vi levererar mätbara förbättringar

Våra kunder har upplevt mätbara förbättringar i antalet affärer, kundnöjdhet eller i de interna produktionssystemen beroende på mot vilken bakgrund söklösningen har implementerats.

För att du ska bli inspirerad och se möjligheterna med vår plattform har vi skapat några kundcase där du kan läsa hur andra gör. Tveka inte att höra av dig, så diskuterar vi gärna dina utmaningar tillsammans med dig.

Vad värdesätter du hos dina leverantörer?

Swedish Standard Institute letade efter en leverantör som förstod och kunde skapa lösningar skräddarsydda utifrån deras unika behov. När man upphandlade sök tittade man stort och brett, även långt utanför Sveriges gränser.

Läs hur SIS upplever att det är att jobba med Adeptic ››

 

Vilken service kan man förvänta sig av en kommun?

Till uppdragen för svensk offentlig sektor hör att snabbt, enkelt och effektivt tillhandahålla information och tjänster för medborgare, företag och andra organisationer. Därför publiceras stora volymer information på webben tillsammans med ambitiösa, väl fungerande e-tjänster.

Läs hur Uddevalla besvarar medborgarnas frågor redan på webben med Adeptic ››

 

På ett år har antalet sökningar ökat med 68%

Sedan lanseringen har antalet sökningar ökat med 68 % på ett år. Det hänger ihop med att BMW placerat om sökfunktionen så den finns med på alla sidor, menockså på att användarna lär sig att sökfunktionen fungerar och därmed är värd att använda.

Läs hur BMW ökat antalet sökningar med Adeptic ››

 

Behöver du en söktjänst som enkelt kopplar ihop flera system med olika behörigheter?

SLI hämtar data från över 60 databaser när de presenterar resultaten på sina kunders sökningar. Vilka register kunderna får söka i beror på deras behörigheter och Adeptic tar hänsyn till detta vid presentation av träfflistan.

Läs hur SLI har kopplat samman 60 databaser med Adeptic ››

 

Follow us on LinkedIn

Follow us on Twitter

EADP Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas. Verkkoteollisuus.fi
Copyright © Adeptic Technologies AB, 2007 | Legal notice
Adeptic Technologies AB | Grevgatan 49 | 114 58 Stockholm | Sverige
Tel. +46 8 5511 6440. E-mail. contact@adeptic.com