Svenska Läromedel på Internet

SLI.SE är Sveriges nav för läromedel i utbildningen. Tjänsten används av producenter för att sprida information om sina produkter, av återförsäljare som sin e-handelsplats och av lärare som söker och lånar/köper utbildningsmaterial som passar för deras utbildningssituation. Antalet produkter och användare växer stadigt och i dag använder tusentals lärare dagligen SLI.SE som ett viktigt verktyg i sitt yrkesliv.

“Vår gamla webbplats byggde på MS-SQL Server med stora mängder kod som förpreparerade data för sökningar, samt en ganska avancerad kod för att tolka sökningar och översätta detta till standard SQL-Query frågor. Systemet fungerade ganska bra, men i takt med att antalet användare växte okontrollerat behövdes hela tiden bättre och bättre hårdvara till databasservern. För att få riktigt bra träffar krävde söksystemet att användaren var duktig på att söka – mao. kunde söka booleansk med “+” och “–” samt böjda former av ord (”*”)”, säger Måns Larsson, CTO.

Efter att SLI först kom i kontakt med Adeptic var ledtiden kort till dess att AESS implementerats. En extra utmaning låg i att SLI.SE inte bestod i en databas, utan av över 60 stycken med unikt innehåll från respektive återförsäljare. I verklig drift upptäcktes snart saker som behövdes justeras för att få riktigt bra sökresultat.

“Det är först i produktion man märker vad som behöver justeras. Adeptics tekniker har i alla lägen ställt upp och tillfredställt våra behov och önskemål, alla tider på dygnet – ingenting har varit omöjligt - den inställningen ser man inte ofta!”

Varje natt importeras och exporteras tusentals produkter från/till SLI tillsammans med orderinformation. AESS matas med sökinformation och sökindex byggs om varje natt för att göra SLI.SE redo för nästa dygns användning.

“Vi använder AESS i dagsläget bara för att göra sökningar och visa resultat. När vi visar produktdetaljer så använder vi MS-SQL. Jag måste säga att vi först häpnade över den korta söktid AESS gav oss. Inte ens under hård press med många användare/sökningar har vi sett några nämnvärda försämringar – otroligt!”

  

Follow us on LinkedIn

Follow us on Twitter

EADP Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas. Verkkoteollisuus.fi
Copyright © Adeptic Technologies AB, 2007 | Legal notice
Adeptic Technologies AB | Grevgatan 49 | 114 58 Stockholm | Sverige
Tel. +46 8 5511 6440. E-mail. contact@adeptic.com