Uddevalla kommun

Sedan årsskiftet 2010-2011 använder Uddevalla kommun Adeptic Search som intern sökmotor på uddevalla.se. Resultatet har inte låtit vänta på sig - efter 5 månader hade antalet inkommande mail från användare som inte hittade vad de sökte efter minskat radikalt. Se presentationen för att förstå hur det gick till.
 

Förutom hemsidan indexeras bland annat även utvalda delar av Uddevalla Energi, Uddevalla Hem, turisthemsidan och registret över förtroendevalda i Uddevalla kommun - Walda. Det innebär att medborgare även får relevanta träffar från dessa verksamheter när de söker efter information på Uddevalla kommuns hemsida.

Förutom Adeptic Search, har Uddevalla lagt in ett hundratal skräddarsydda synonymer och ett stort antal prioriterade träffar som hamnar högt upp för vissa specifika sökningar.

Uddevalla kommun har genom Adeptics användarstöd möjligheten att komplettera med ytterligare synonymer, prioriterade träffar, lägga till eller ta bort sidor från indexeringen samt regelbundet få ut de statistikrapporter man behöver.

Kontakta Siv Torstensson, webbmaster på Uddevalla kommun, för mer information  0522-69 60 40.

Pröva Uddevallas sök här

  

Follow us on LinkedIn

Follow us on Twitter

EADP Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas. Verkkoteollisuus.fi
Copyright © Adeptic Technologies AB, 2007 | Legal notice
Adeptic Technologies AB | Grevgatan 49 | 114 58 Stockholm | Sverige
Tel. +46 8 5511 6440. E-mail. contact@adeptic.com